Tijdschema Bossche 100

 

 

 

 

 

De Bossche 100 verloopt volgens een strak tijdschema. De rustposten zijn vaak bij nacht en ontij voor ons open en met ons zware parcours moeten routecontroleurs, pijlers en verzorgers op tijd op de juiste plaats kunnen komen. We kunnen ons dus niet veroorloven om van de vertrektijden af te wijken. Daarom delen we de belangrijkste vertrektijden alvast met jullie.
Mocht het hoog water aanhouden, dan verwachten we dat deze afstanden iets korter worden vanwege noodzakelijke routewijzigingen.