5 september 2016

Het reglement

zegel_b100Officieel Reglement van de Bossche 100.

Neem hier goed notie van voordat u gaat inschrijven!

 1. Deelname aan de Bossche 100 geschiedt geheel op eigen risico. De Bossche 100 is niet geschikt voor onervaren wandelaars die zelden of nooit een 100 km hebben gelopen. Om deze zware winterse tocht tot een goed einde te brengen, is het zeer gewenst om ervaring te hebben met meerdere lange afstandstochten.
 2. De minimumleeftijd voor deelname aan de Bossche 100 is 18 jaar en die moet zijn bereikt op 1 januari van het jaar dat men de tocht wilt gaan lopen.
 3. Tenminste de helft van de Bossche 100 wordt ’s nachts afgelegd. Deelnemers zijn daarom verplicht tot de tweede hoofdrust een reflectievest (over een eventuele rugzak heen) te dragen. Een zaklamp/koplamp is ook verplicht.
 4. Deelnemers zijn verplicht zich fatsoenlijk te gedragen, de verkeersregels te respecteren en vooral in de nacht nabij woningen rust te betrachten.
 5. Er zijn tijdens de Bossche 100 drie hoofdrusten voorzien. Hier treft u uw afgegeven bagage en dient u bij de controle uw loopnummer op te geven. Het is niet toegestaan daar zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen. Indien de marsleiding dit constateert, wordt de deelnemer gevraagd dit niet te doen. Indien de deelnemer hier geen gehoor aan geeft, wordt de deelnemer beschouwd als uitvaller.
 6. De deelnemers ontvangen bij vertrek een routeboekje met daarin een tijdschema. Deelnemers dienen zich aan dit tijdschema te houden. Eventuele aanpassingen van dit tijdschema worden door de marsleiding op de hoofdrusten bekend gemaakt.
 7. Indien men sneller loopt dan het geplande tijdschema, loopt men kans posten of bepijling te missen. Te vroeg vertrekken van hoofdrusten is verboden. De marsleiding zal de deelnemer in dat geval beschouwen als uitvaller. Indien men naar de mening van de marsleiding te ver achter raakt op het geplande tijdschema, zal de marsleiding de deelnemer beschouwen als uitvaller.
 8. Indien een deelnemer naar de mening van de aanwezige EHBO’ers de tocht niet voort kan zetten, wordt de deelnemer door de marsleiding beschouwd als uitvaller.
 9. Bij twee hoofdrusten is een extra lus beschikbaar van ongeveer 4 km. Deze lussen zijn niet gepijld. Een genummerde routebeschrijving met ingetekende kaart wordt verstrekt aan iedere deelnemer van deze lussen.
 10. Om in aanmerking te komen voor de LDW-stempel en een herinnering voor 110 km, dient men beide lussen te hebben gelopen. Men mag niet starten op de extra lussen indien men minder dan 40 minuten vóór de uiterste vertrektijd arriveert op de hoofdrust.
 11. Op iedere extra lus treft de deelnemer langs het parcours één of meer ‘eerlijkheidsboeken’. Iedere deelnemer dient een pagina uit dit boek te scheuren en deze pagina op de hoofdrust samen met de genummerde routebeschrijving aan de controle af te geven.
 12. De uitvaller zal begeleid worden naar het nabijgelegen NS-station, in de nacht tot het vertrek van de eerste treinen. Indien iemand uitvalt, vervalt het recht van de deelnemer op een herinnering of LDW-stempel.
 13. Stempelkaarten voor de titel Kennedywalker worden niet gestempeld.
 14. Deelnemers die zich niet houden aan de aanwijzingen van de marsleiding, kunnen bij volgende edities van de Bossche 100 worden uitgesloten. In artikelen 2, 3, 4 en 6 zijn gronden genoemd om deelnemers van toekomstige edities uit te sluiten.
 15. Bij ernstige gladheid, zware sneeuwval of andere extreme omstandigheden kan de marsleiding besluiten uit te wijken naar een noodscenario, waarbij deelnemers tweemaal dezelfde lus van 50 km lopen nabij Den Bosch. Het gebruik van dit noodscenario vergroot de veiligheid van de deelnemers en de vrijwilligers van de organisatie.
 16. De inschrijving van de Bossche 100 start op de eerste vrijdag van november om 20.00 uur. De volgorde wordt bepaald door de volgorde van ontvangst van de inschrijvingen, mits de inschrijving binnen enkele dagen vergezeld gaat van betaling van het inschrijfgeld.
 17. Het bestuur van de Bossche 100 maakt pas na enkele dagen de lijst met deelnemers en de reservelijst bekend.
 18. Het maximale aantal deelnemers is 110, tenzij het bestuur van Stichting Bossche 100 anders besluit en dat via de site bekend maakt. Inschrijvers die niet tot de eerste 110 behoren, worden op een reservelijst geplaatst en bij afmeldingen in volgorde van inschrijving toegelaten.
 19. Indien men zich afmeldt voor de Bossche 100, houdt het bestuur € 10,00 administratiekosten in: de rest van het inschrijfgeld wordt teruggestort op de bankrekening van de inschrijver. Dit geldt niet indien men zich minder dan een week voor de start af meldt: dan wordt er geen inschrijfgeld teruggestort.
 20. Eén week voor de Bossche 100 krijgen de inschrijvers van de reservelijst te horen dat zij definitief niet mee kunnen doen: zij krijgen dan het gehele inschrijfgeld teruggestort.
 21. Het bestuur van Stichting Bossche 100 werft onder de inschrijvers regelmatig vrijwilligers om werkzaamheden op of rond het parcours uit te voeren. Die vrijwilligers maken geen deel uit van het maximale aantal inschrijvingen van 110.
 22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de marsleiding.

(gewijzigd dd. 28 januari 2020)

zegel_b100