De Bossche 100 van 2021 gaat NIET door!


‘s-Hertogenbosch, 19 oktober 2020

Beste wandelvrienden,
de Bossche 100 gaat in 2021 niet door.

Zoals veel andere wandelsportorganisaties zijn ook wij achter de schermen al wekenlang aan het zoeken geweest naar een manier om onze wandeltocht te organiseren onder de steeds veranderende Corona-richtlijnen. Momenteel worden de richtlijnen alleen maar zwaarder in plaats van lichter. Dat verhindert ons om onze start- en finishlocatie en de grote rustpunten Corona-veilig in te richten. Bovendien verwachten we voorlopig geen toestemming van de autoriteiten te krijgen voor onze wandeltocht.

We hebben de afgelopen weken vooral onderzocht of het mogelijk zou zijn om een alternatieve versie van de Bossche 100 te organiseren, waarbij we gebruik maken van ons noodscenario. Met dat noodscenario zouden we in separate startgroepen kunnen vertrekken en deelnemers kunnen spreiden over de route. Het zou dan een magere Bossche 100 worden, waarbij men meermalen dezelfde lus moet wandelen en waarbij minder verzorging, minder EHBO en minder ondersteuning – zoals de pendeldienst van en naar het station en douchegelegenheid – worden aangeboden.

Dat noodscenario is nog altijd sterk afhankelijk van de openstelling van sportkantines of horecagelegenheden. De huidige situatie zal niet snel genoeg verbeteren om de tocht te kunnen organiseren. Ook krijgen we geen medewerking van EHBO-vrijwilligers of toestemming van de autoriteiten. Sportkantines waar we te gast zijn, zijn afhankelijk van deze toestemming. De maatregelen zijn momenteel zelfs zo streng, dat het lastig is om ons voorbereidende werk, zoals het klaarzetten van materiaal of het voorlopen van de routes, uit te voeren.

Als wij nú doorgaan met onze voorbereidingen, gaan we ook extra kosten maken en moeten we die doorberekenen aan deelnemers die willen inschrijven. Als (zeer waarschijnlijk) de toestemming voor onze wandeltocht dan uitblijft en sportkantines niet beschikbaar blijven, gaan wij deelnemers teleurstellen, terwijl we een deel van hun inschrijfgeld wel nodig hebben.

Dit is een lastig besluit geweest voor het bestuur. We merkten dat we – tegen beter weten in – probeerden om toch oplossingen te zoeken voor elk probleem dat zich aandiende. Daarom moeten we een stapje terug doen en onszelf afvragen: moeten wij – als organisatie – niet de verantwoordelijkheid nemen om mee te werken aan een oplossing van deze Coronacrisis?

Het bestuur heeft gemeend hierop uiteindelijk ‘ja’ te moeten antwoorden. Dat doen we op de enig mogelijke manier, namelijk door in 2021 geen Bossche 100 te organiseren. Wij gaan onze deelnemers, vrijwilligers en de mensen die ons gastvrij onderdak bieden niet blootstellen aan besmettingsgevaar.

Op 28 en 29 januari 2022 hopen we weer een mooie en uitdagende wandelroute voor jullie te hebben zoals jullie dat van ons gewend zijn: de modderigste, koudste en zwaarste nachttocht van Nederland.

Namens het bestuur Bossche 100,
Frans Leijtens, voorzitter.